25th Tipo Brda: Februar 2014

25th Tipo Brda: Februar 2014

Kratko in jedrnato: 25. delavnico štejemo med tiste najučinkovitejše. Napredek je moč opaziti na vseh nivojih, s katerimi merimo tipografsko kakovost. Čeprav je razpon ustvarjenih črkovnih vrst širok, prav vsaka zase vsebuje drznost, pozornost pri detajlih, doslednost izvedbe in tehnološko dovršenost. Vsemu naštetemu je veliko doprineslo delo z aplikacijo Glyphs, ki smo jo spričo njene intuitivnosti vzljubili.
Pangramolonca pa je za posladek. Od nas za našega dragega Lucijana.

Briefly: 25th workshop is considered to be among the most efficient. The progress can be spotted at all the levels of typographic excellence. Even though the wide range of typefaces created, every single one contains audacity, attention to the detail, consistency of performance and technological sophistication. All mentioned was done with great support of Glyphs, the application we love because of its intuitive workflow.
Pangramolonca is for the desert. From us to our dear Lucijan.

 

Brigita Starešinič: Flegma

Brigita Starešinič: Flegma

Domen Fras: Lumu 9w

Domen Fras: Lumu 9w

Nuška Trošt: Bikom

Nuška Trošt: Bikom

Lea Zupančič: General

Lea Zupančič: General

Lucijan Bratuš: Filmar

Lucijan Bratuš: Filmar

Nuša Jurjevič: Ogljenka

Nuša Jurjevič: Ogljenka

Helena Božič: Burja Sans

Helena Božič: Burja Sans

Peter Primožič: Donny

Peter Primožič: Donny

Simon Korenjak: Asket

Simon Korenjak: Asket

Urska Preis: Preisless

Urska Preis: Preisless

Anže Veršnik: Azimut Sans

Anže Veršnik: Azimut Sans

Alja Herlah: Praz Slab

Alja Herlah: Praz Slab

Adelina Pervanje: Pikant

Adelina Pervanje: Pikant

Pangramolonca za Lucijana

Pangramolonca za Lucijana