Sedem video navodil za delo s programom Glyphs

Sedem video navodil za delo s programom Glyphs

Za pravljično število sta poskrbela Jure Kožuh in Anže Veršnik, ki sta video navodila tudi posnela, zmontirala in naložila tudi na portal YouTube. Tam najdete kanal Tipo Brda.

Prenos Datotek — Font Lab → GlyphsApp

Font Info — GlyphsApp

Open Type — GlyphsApp

Sidra & Komponente — GlyphsApp

Metrika — GlyphsApp

Kerning — GlyphsApp

Napredne Funkcije — GlyphsApp