23rd Tipo Brda: invitation

23rd Tipo Brda: invitation

Od ponedeljka, 4. do 11. februarja 2013

Na zimski tipografski delavnici, prvi v letu 2013, se bomo ukvarjali z digitalno pripravo in s postprodukcijo fontov za objavo in prodajo. Dnevna rutina je sledeča: dopoldne bo na sporedu kratko predavanje na določeno temo, tekom dneva individualno delo, v večernih urah pa skupinske konzultacije.

V sredo, četrtek in petek bosta na delavnici gostovala Jure Kožuh in Anže Veršnik iz studia Grafikarna. Vodila bosta seminar postprodukcije fontov s poudarkom na aplikaciji Glyphs.

Delavnica se bo, kot ponavadi, odvijala na Kaverljagu (Grintovec 33a, Šmarje, Slovenija). Cena delavnice je 150 € in vključuje prenočitev, hrano, printanje skic in izdelavo končnih plakatov za razstavo. Število udeležencev je omejeno na 12.

Komu je delavnica namenjena?

Študentom grafičnega oblikovanja, arhitekture in vsem drugim, ki jih zanimajo črke od zamisli do delujočega fonta. Zaželjeno je osnovno znanje v oblikovanju črk, od udeležencev pričakujemo, da imajo s seboj prenosni računalnik, priporočamo maca.

Prijava

  1. Na kratko predstavi svoje tipografske projekte, če jih imaš ali pa dodaj link do svojega spletnega portfolija
  2. Dopiši še svoje podatke: ime, fakulteta, e-mail, telefon, znanja, … Bodi kratek in jedrnat.
  3. Vse skupaj pošlji do ponedeljka, 28. januarja 2013 na info (at) tipobrda (dot) com
  4. Na prijave bomo odgovorili do srede, 30. januarja 2013

Mentorja

prof. Lucijan Bratuš, ALUO, doc. Domen Fras, NTF

Vodji seminarja

Jure Kožuh, Anže Veršnik

Program

1. dan, ponedeljek
– prihod na delavnico v popoldanskih urah
– spoznavanja in predstavitev dela
2. dan, torek, Domen Fras in Lucijan Bratuš
– spoznavanje z aplikacijo Glyphs
– pregled izhodiščne datoteke z naborom znakov
– idejna zasnova črkovne vrste, skiciranje, specifikacija elementov in konsistenca
– digitalizacija skic in prenos v aplikacijo Glyphs
– individualno delo
– skupinske konzultacije
3. dan, sreda
– prenos produkcijskih datotek z FLS na Glyphs z makro ukazom, Anže Veršnik
– nastavitve font info v Glyphs (specifikacije, funkcije), Anže Veršnik
– opentype funkcije, priprava OT funkcij in uporabe predogleda: liga, rlig, dlig, Jure Kožuh
– individualno delo/individualne konzulatacije
– skupinske konzultacije
4. dan, četrtek
– diakritična znamenja kot sestavni del načrtovanja pisave, Domen Fras
– načrtovanje diakritičnih znamenj z metodo komponentnih glifov in sidranja, primer izvedbe omejenega nabora diakritikov, Anže Veršnik
– kustomizacija aplikacije, in napredni način dela v aplikaciji Glyphs, Jure Kožuh
– individualno delo/individualne konzulatacije
– skupinske konzultacije
5. dan, petek
– metrika, prostorsko pozicioniranje znakov, skupine sorodnih znakov, Jure Kožuh
– kerning, prirezovanje znakov, skupine sorodnih znakov
– Testiranje vseh funkcij fonta v ustreznih aplikacijah
– priprava datoteke za objavo
– odprtje uporabniškega računa na Myfonts, splošni pogoji, priprava oglasnih materialov
– skupinske konzultacije
6. dan, sobota
– predavanje Makalonca, Lucijan Bratuš
– dokončanje nabora znakov z ločili in simboli
– generiranje datoteke
7. dan, nedelja
– predavanje Črke po Plečniku, Domen Fras
– priprava zaključnega projekta, vzorčnika
8. dan, ponedeljek
– priprava razstave
– otvoritev razstave

_________________________________________________

4 February–11 February 2013

Winter workshop, first in this year, will deal with digital prepress and postpoduction of typeafaces for retail. Daily routine is a short lecture in the morning, individual work during the day and group consultations in the evening.

On Wednesday, Thursday and Friday, Jure Kožuh and Anže Veršnik, designers from Grafikarna will hold a seminar about font postproduction with strong emphasis on Glyphs application.

The workshop will take place traditionally in Kaverljag (village Grintovec 33a, Šmarje, Slovenia). The workshop fee is 150 € and includes accomodation, meals, basic stationery and final exhibition printouts. The max. number of participants is 12.

Who can participate?

Students of graphic design, typography, architecture and all other people interested in designing typefaces.
Expectations: At least basic experience with creation of fonts. A laptop is required, we suggest mac.

Application process

  1. Briefly present your typographic projects if you have them already or add link to your portfolio
  2. Tell us something about you: name, faculty, country, e-mail, phone, your skills etc. Keep it short and sweet :)
  3. Send it all to info (at) tipobrda (dot) com – deadline: 28 January 2013
  4. Wait for notification by 30 January 2013 – we will get in touch with all participants to inform them

Mentors

prof. Lucijan Bratuš, ALUO; assist. prof. Domen Fras, NTF

Seminar leaders

Jure Kožuh, Anže Veršnik

Schedule

day 1, Monday
– welcome meet
– short presentation
day 2, Tuesday
– introduction to Glyphs app
– initial template/file with basic glyphs set

– concept of a typeface, specification and consistency
– digitalization of sketches
– individual work
– daily group critics
day 3, Wednesday
– seminar by Jure Kožuh and Anže Veršnik
– migration from FLS to Glyphs app
– Font info settings
– Opentype functions
– individual work/individual consultation
– daily group critics
day 4, Thursday
– lecture on diacritic marks by Domen Fras
– seminar by Jure Kožuh and Anže Veršnik
– development of diacritical marks based on component glyphs and anchors
– customization of Glyphs app,
– individual work/individual consultation
– daily group critics
day 5, Friday (national holiday, 8 Feb)
– seminar by Jure Kožuh and Anže Veršnik
– metrics and kerning, group/class kerning
– font testing
– generating font for publishing
– opening MyFonts user account
– individual work/individual consultation
– daily group critics
day 6, Satruday
– lecture Makalonca by Lucijan Bratuš
– finalizaton and completion of a font
– individual work/individual consultation
– daily group critics

day 7, Sunday
– lecture Letters on Plečnik’s principles by Domen Fras
– final specimen realisation
day 8, Monday
– end of workshop
– exhibition preperation